Invulling

VO de Smaragd biedt voortgezet onderwijs voor vmbo, havo en vwo. De invulling van het onderwijs kan verdeeld worden in de onderbouw en in de bovenbouw.

Onderbouw

Iedere week zijn er een aantal standaard lessen ingeroosterd zoals Nederlands, Engels en wiskunde.
Andere vakken zoals aardrijkskunde, economie, biologie komen thematisch aan bod. Dit wil zeggen dat er één vak per periode wordt aangeboden, dus van vakantie tot vakantie.
Voor deze vakken gaat de leerling zelfstandig of in een klein groepje leren op basis van het eigen niveau en tempo. Een vakdocent zal de leerlingen hierin begeleiden.

Naast deze vakgebieden richten we ons sterk op de sociale en emotionele aspecten van ontwikkeling. De leerlingen wereldwijs maken, laten kennismaken met andere culturen, gewoontes, gebruiken, spirituele uitingen, natuurlijke verschijnselen en elkaar vormt het hart van de leeromgeving. We maken de verbinding met elkaar. We geven de leerlingen vertrouwen en bieden hen een veilige plek waar zij zichzelf in alle vrijheid kunnen ontdekken.

In het onderwijs is veel ruimte voor eigen leervragen van de leerlingen. Hiervoor zijn er projecten. Voor het eigen project (challenge), dit kan individueel of in kleine groepjes, gaat een leerling vanuit eigen interesse en intrinsieke motivatie leren aan de hand van een onderwerp dat zij zelf leuk vinden. Ook is er per periode een themaproject. Dit onderwerp sluit aan op het thema van die periode.

Daarnaast biedt VO de Smaragd ook een aanbod aan diverse activiteiten zoals sport, meditatie, koken en inspiratielessen. Ook worden mensen uit het bedrijfsleven gevraagd om iets te vertellen over hun bedrijf en ook een vraag op tafel neer te leggen. Met deze vraag gaan de leerlingen aan de slag om een oplossing te bedenken en deze te presenteren.

Iedere week zijn er meerdere uren aangewezen als zelfstudie-uren. Aan het begin van de week maken de leerlingen (met hulp van de coach) hun eigen planning voor deze zelfstudietijd. 

Een coach begeleidt en ondersteunt de leerlingen gedurende de dag tijdens de projecten, zelfstudie-uren en pauzes. Ook zal de coach de dagopening en de dagsluiting verzorgen. Zo is er altijd een vertrouwd gezicht de gehele dag aanwezig.

Doordat je vrijheid krijgt om eigen keuzes te maken, wordt de intrinsieke motivatie geactiveerd en heb je zin om de wereld te gaan ontdekken. Leren is (weer) leuk!

Bovenbouw

Aan het einde van de onderbouwperiode vinden er oudergesprekken plaats om het vervolg te bepalen. Hierin zijn er 3 routes te onderscheiden:

  1. Leerling gaat zich voorbereiden op het afleggen van staatsexamens.
  2. Leerling gaat zich voorbereiden op het afleggen van het toelatingsexamen van de vervolgopleiding.
  3. Leerling gaat zich voorbereiden op het starten van een eigen bedrijf.

 In samenspraak wordt er een plan gemaakt waarbij er wordt gekeken naar de wensen, behoeftes en mogelijkheden van de leerling. Uiteraard wordt er hierbij ook gekeken naar het profiel wat nodig is voor de vervolgopleiding.
Het lopen van stages kan ook een onderdeel zijn van dit plan.

Er kan ook worden besloten dat de onderbouwperiode wordt verlengd met een jaar.

Staatsexamens kan je in delen behalen, dus als deelcertificaat. Je kan ervoor kiezen om de examens over verschillende jaren te verspreiden. Zo verspreidt je de druk en kan je je goed voorbereiden. De deelcertificaten zijn 10 jaar geldig en als je alle deelcertificaten hebt behaald kan je deze inwisselen voor een diploma.

Kan je blijven zitten?

Omdat je bij VO de Smaragd leert op je eigen niveau en tempo kan je niet blijven zitten. Je kan tot en met het jaar dat je 21 wordt bij ons op school blijven om jouw doel/doelen na te streven.

Ontwikkeling leerling monitoren:

Van iedere leerling wordt de ontwikkeling bijgehouden middels een portfolio. Hierin wordt zichtbaar wat je allemaal al kan en wat je hebt gedaan. Ook alle kerndoelen die gelden voor de onderbouw worden per leerling bijgehouden. Hiermee is ook voor de onderwijsinspectie zichtbaar wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot de kerndoelen. Doordat we werken met kleine groepen en vaste coaches kunnen wij goed zien wat de voortgang is van een leerling. Waar nodig kunnen we ook direct het gesprek aangaan als we zien dat iets minder lekker loopt.

Balans

Bij VO de Smaragd maken we gebruik van zowel laptop als van boeken, met je handen bezig zijn en buiten zijn. Deze combinatie zorgt voor een goede balans tussen hart, hoofd en handen.

 

 

Smaragd - economie
Smaragd - zelfstudie

schooltijden

Maandag t/m donderdag
9.30 – 15.15 uur

Adres

”Het Luchtkasteel”
Schielandweg 98
Nieuwerkerk aan den IJssel

 

Email

info@vodesmaragd.nl

Telefoon

Anneloes  06-11484411