Inschrijven zij-instromers

Zit jouw zoon/dochter op een middelbare school en wil je graag overstappen VO de Smaragd? Leuk!
Zij-instroom is alleen mogelijk met een start direct na een vakantie. Hiermee wordt voorkomen dat er gedurende een periode teveel wisselingen zijn welke een onrustig effect kunnen hebben op de groep.

 

De procedure voor het inschrijven van zij-instromers is als volgt:

1. Vraag via het onderstaande aanmeldformulier een kennismakingsgesprek aan

    Wij nemen contact met je op voor het inplannen van het gesprek en mailen het vragenformulier.

2. Ouders/verzorgers vullen het vragenformulier in en mailen deze naar VO de Smaragd.

3. Kennismakingsgesprek met de ouders/verzorgers (leidraad is het vragenformulier)

    VO de Smaragd legt contact met de huidige school.
    Beslismoment: beide partijen positief?

4. Kennismaking met de leerling*

    Beslismoment: beide partijen positief?

5. Wenperiode**

    Beslismoment: beide partijen positief?

6. Inschrijfdocumenten naar ouders mailen

    Inschrijfdocumenten en inschrijfgeld ontvangen? Aanmelding is definitief.

 

Er is in de groep plaats voor maximaal 12 leerlingen. Toelating gaat op basis van volgorde van inschrijving.

 

*Als de leerling al heeft meegedaan met een meeloopdag, dan kan er in overleg besloten worden om deze stap over te slaan.

**Bij zij-instroom wordt er een wenperiode van 2 tot 4 weken aangehouden welke indien gewenst kan worden verlengd. Voor de wenperiode wordt er een contract afgesloten met de betalingsverplichting voor de wenperiode. Wanneer beide partijen na de wenperiode positief zijn, wordt er overgegaan tot definitieve plaatsing en wordt het schoolgeld berekend naar rato van het schooljaar.

 

 

 

schooltijden

Maandag t/m donderdag
9.30 – 15.15 uur

Adres

”Het Luchtkasteel”
Schielandweg 98
Nieuwerkerk aan den IJssel

Email

info@vodesmaragd.nl

Telefoon

Anneloes  06-11484411