Schoolgeld

Het schoolgeld is als volgt:

Eenmalig:
Inschrijfgeld:                           € 500,-

Jaarlijks:
Maandelijkse bijdrage:          € 660,- (10 termijnen/jaar, mag ook ineens betaald worden aan het begin van het schooljaar)

Dit is inclusief het gebruik van lesmateriaal en excursies.

Bij VO de Smaragd lunchen we gezamelijk. Wij zorgen voor een gezonde en verantwoorde maaltijd (ook tussendoortjes) en samen doen we de corveetaken zoals tafel dekken & afruimen en afwassen.

Smaragd - lunch

Wat wordt er gedaan met het schoolgeld

Het grootste deel van het schoolgeld wordt gebruikt om de coaches en vakkrachten te betalen. Het overige deel wordt gebruikt om de locatie, lesmateriaal, lunch en excursies mee te betalen.
De bestuursleden voeren hun functies geheel vrijwillig uit.

 

Wat valt er niet binnen het schoolgeld

Een laptop dient zelf aangeschaft te worden. Voor de excursies vragen we ouders om te rijden of gaan we met het OV. In dit laatste geval zal gevraagd worden om een ov-chipkaart mee te nemen.

Ook vallen de kosten voor het eventueel afleggen van staatsexamens buiten het schoolgeld.

Als een leerling buiten schooltijd gebruik wilt maken van lesmateriaal zoals schoolboeken, dan dienen deze zelf aangeschaft te worden.

 

Regulier vs B3

Wij kunnen ons voorstellen dat het schoolgeld wel even schrikken is voor sommige ouders. Dit komt omdat het in Nederland heel “normaal” is dat kinderen gratis onderwijs kunnen volgen. Deze vorm van onderwijs wordt gegeven op de reguliere scholen.

Een reguliere school krijgt circa € 8000,- per leerling per leerjaar vanuit de overheid. Dit is exclusief woordenboeken, rekenmachines, sportkleding, schriften, multomappen, pennen etc. Daarnaast wordt er vaak ook een vrijwillige bijdrage gevraagd voor excursies en uitjes. (bron: devogids.nl)

Wij hebben er bewust voor gekozen om een zogeheten B3 school te worden, ook wel een particuliere school genoemd. Dat houdt in dat de overheid niet bijdraagt in de kosten, maar dat alle kosten door de ouders zelf moeten worden betaald. Als voordeel heeft een B3 school dat er veel meer vrijheid is om het onderwijs in te richten zoals wij denken dat kloppend is. Dus een kleine school met kleine klassen en individuele aandacht.

 

 

schooltijden

Maandag t/m donderdag
9.30 – 15.15 uur

Adres

”Het Luchtkasteel”
Schielandweg 98
Nieuwerkerk aan den IJssel

Email

info@vodesmaragd.nl

Telefoon

Anneloes  06-11484411